11 Eylül 2015 Cuma

Hareket Evde Başlar - Lili Arthur

(Karanfil Fanzin'in 15. sayısında yayınlanmıştır.)

Batı adamının yaşayış tarzı çoğu zaman ruhsuz, kuru, soğuk ve makineleşmiş bir yapıdadır. Evvel zamandan günümüze kadar insan ismini verdiğimiz canlının plastik hayatın çeşitli alanlarında kaydettiği yol sayesinde yirmi dört saatlik yaşamının birçok meselelerini halletmiş ve geçmişteki sorunlarının pek çoğunu sırtından atabilmeyi başararak refah yolunda takdir edilmesi lazım gelen adımlar olmasına karşın, hayatın bütün safhalarında iktidar konumunda bulunan maddeci görüş insanın birçok hakikati idrak edip anlamasına engel teşkil etmekte, maneviyat ve ahlâkın süratle bozulmasına zemin hazırlamaktadır.

Bugün Avrupa denilen, keşiflerin öncüsü coğrafya, eli ile yaptığı ve boynundan tasmaladığı makine karşısında aciz ve biçaredir. Makine boynundaki zinciri kırıp, sahibinin boynuna geçirmiş ve onu kuduz köpeklere layık bir muameleye tâbi tutmuştur. Ânı yaşama ve o zaman diliminden zevkini alma konusunda mutabık olan Avrupalı ahlak kemirgenleri, bugün kubur farelerini aratmayacak bir vaziyette, kendi pislikleri içerisinde debelenmekte ve boğulacağı anın korkusu içinde kıvranmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder